Skontaktuj się
już dziś!

EUROVITO Sp. z o.o.

ul. Pogodna 6
Strzelce Górne
86-022 Dobrcz

tel. 503 010 454
 tel. 503 010 458

tel. 887 070 191

tel./fax. 52 511 51 07

biuro@eurovito.pl

Contact in English:

roman@eurovito.pl

+48 887070204

Suredis

 

Preparat do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych.

Jest  preparatem dezynfekcyjnym na bazie kationowych środków powierzchniowo czynnych, posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych (ścian, podłóg, urządzeń i sprzętów), w rolnictwie, przemyśle spożywczym, napojowym i gastronomii, zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. W porównaniu z innymi dezynfektantami preparat wykazuje zminimalizowany wpływ na środowisko naturalne. Suredis jest mieszaniną związków powierzchniowo czynnych o działaniu dezynfekcyjnym, związków kompleksujących i sekwestrujących. Unikalna formuła powoduje łatwą dyfuzję preparatu w szczeliny, pory i nierówności oraz zapewnia wysoką skuteczność w zwalczaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów: bakterii gram+ i gram- a także drożdży. Suredis posiada także właściwości myjące, jednakże w celu osiągnięcia wysokich standardów higienicznych zalecane jest rozdzielenie etapu mycia od etapu dezynfekcji. Szczególnie w przypadku dużej ilości zanieczyszczeń wskazane jest poprzedzenie etapu dezynfekcji dokładnym umyciem powierzchni typowymi preparatami myjącymi i ich dokładne wypłukanie po procesie mycia. Suredis cechuje się doskonałymi właściwościami ekologicznymi – w porównaniu z innymi dezynfektantami wykazuje zminimalizowany wpływ na środowisko naturalne. Niskie chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT = 135gO2/kg) ułatwia gospodarkę ściekami w zakładach. Preparat polecany jest głównie do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych (ściany, podłogi, maszyny i urządzenia) oraz drobnego sprzętu. Może być stosowany natryskowo, ręcznie, zanurzeniowo i poprzez zamgławianie. Suredis nadaje się do dezynfekcji powierzchni wykonanych z wszelkiego rodzaju materiałów stosowanych w przemyśle, nie powodując ich korozji. Preparat wykazuje wysoką skuteczność dezynfekcyjną niezależnie od twardości wody stosowanej do mycia i dezynfekcji. Po procesie dezynfekcji łatwo się wypłukuje, nie pozostawiając żadnych osadów na zdezynfekowanych powierzchniach.

Cechy:                                                                                                                           

•  ekologiczny – zminimalizowany wpływ na środowisko naturalne;

•  wysoka skuteczność zwalczania różnorodnych mikroorganizmów;

•  właściwości myjące;

•  łatwość dyfuzji w pory i szczeliny;

•  bezpieczny dla wszelkiego rodzaju materiałów;

Właściwości:

Postać:    przeźroczysta, bezbarwna-jasnozielona ciecz

pH (koncentrat w 20 C):  ok. 10,2

Gęstość (w 20 C):   ok. 1,1 g/cm

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia:

 Preparat można nanosić na dezynfekowane powierzchnie (maszyny i urządzenia, ściany, podłogi) metodą natryskową lub ręcznie. Małe elementy konstrukcyjne, rozmontowane urządzenia można dezynfekować metodą zanurzeniową. Zwykle przygotowuje się roztwory preparatu o stężeniu 0,2 – 15%, w temperaturze pokojowej do ok. 50 C. Czas kontaktu powinien wynosić od 5 do 15 minut. Przed zabiegiem dezynfekcji powierzchnie należy umyć.

1. Stosowanie produktu w temperaturze 20ºC :  

 a). działanie bakteriobójcze: 0,4% roztwór preparatu, czas kontaktu 5 minut,

 b). działanie przeciw grzybom drożdżopodobnym: 1,0% roztwór preparatu, czas kontaktu 15 minut,   

c). działanie bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym: 1% roztwór preparatu, czas kontaktu          15 minut.

2. Stosowanie produktu w temperaturze 40ºC:  

 a). działanie bakteriobójcze i grzybobójcze: 15% roztwór preparatu, czas kontaktu 15 minut.

Po zabiegu dezynfekowane powierzchnie należy spłukać obficie wodą zdatną do picia.

Warunki przechowywania :

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nr partii / data ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu). Środki ostrożności i pierwsza pomoc Używać rękawic ochronnych. Po użyciu opłukać i wysuszyć ręce. Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą z mydłem i spłukać. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta woda, pić duże ilości wody. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suredis, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Instrukcja miareczkowania:

Oznaczanie stężenia preparatu SUREDIS

Odczynniki:   roztwór 0,1N kwasu solnego     roztwór czerwieni metylowej

Sprzęt:    kolba stożkowa „Erlenmeyera” 250 ml    cylinder miarowy 100 ml

Wykonanie:   Do kolby „Erlenmeyera” przenieść 100 ml badanego roztworu (odmierzyć cylindrem),    dodać 1 ml roztworu czerwieni metylowej, wymieszać.    Następnie miareczkować roztworem 0,1N kwasu solnego, cały czas mieszając zawartością    kolby, aż do zmiany zabarwienia roztworu na ciemno różowy, zanotować ilość ml zużytego    roztworu 0,1N kwasu solnego (T ml).

Następnie, do pustej kolby przenieść 100 ml samej wody (tzw. ślepa próba), używanej    do przygotowania roztworu roboczego. Do wody dodać 1 ml roztworu czerwieni metylowej.    Miareczkować roztworem 0,1N kwasu solnego, cały czas mieszając zawartością kolby,    aż do uzyskania ciemno różowego zabarwienia. Zanotować ilość zużytego kwasu    solnego (B ml).

Obliczenia:   współczynnik miareczkowania: 0,16   ilość zużytego (T - B) 0,1N kwasu solnego x 0,16 = stężenie Suredis w % wag.

Mądry wybór, idealne rozwiązania dla każdego hodowcy.