Skontaktuj się
już dziś!

EUROVITO Sp. z o.o.

ul. Pogodna 6
Strzelce Górne
86-022 Dobrcz

tel. 503 010 454
 tel. 503 010 458

tel. 887 070 191

tel./fax. 52 511 51 07

biuro@eurovito.pl

Contact in English:

roman@eurovito.pl

+48 887070204

Tego 2000

 

Preparat dezynfekcyjny na bazie amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych

Jest to preparat dezynfekcyjny na bazie amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym, przetwórczym, napojowym oraz innych pokrewnych a także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Posiada właściwości bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym. Tego 2000® zawiera substancje aktywne, które bardzo łatwo dyfundują w szczeliny, pory i nierówności dezynfekowanych powierzchni. Jest również bardzo skuteczny na powierzchniach gładkich i twardych. W celu osiągnięcia dobrych efektów dezynfekcyjnych konieczne jest wcześniejsze umycie powierzchni poddawanych zabiegowi dezynfekcji, ponieważ pozostałości anionowych związków powierzchniowo czynnych powodują obniżenie aktywności bakteriobójczej preparatu. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni wykonanych z wszelkiego rodzaju materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym, nie powodując ich korozji. Organiczne związki zawarte w preparacie są całkowicie biodegradowalne.

 Cechy:

• wysoka skuteczność zwalczania różnorodnych mikroorganizmów;

• łatwość dyfuzji w pory, szczeliny i nierówności;

• bezpieczny dla wszelkiego rodzaju materiałów;

Właściwości :

Postać:     bezbarwno – żółtawa ciecz pH (koncentrat, 20ºC):   ok. 8,0

Gęstość, w 20ºC:   ok. 0,999  g/cm³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

Sposób użycia

Preparat można nanosić na dezynfekowane powierzchnie, sprzęt i urządzenia, ściany i podłogi, metodą natryskową lub za pomocą mopów, gąbek lub ścierek. Małe elementy konstrukcyjne, rozmontowane urządzenia można zanurzyć w pojemniku z roztworem preparatu.

Stosuje się roztwory od 0,1 – 3,0% w temperaturach do 50°C przy czasie kontaktu 5 – 15 minut w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju mytych powierzchni, urządzeń:

1.Stosowanie produktu w temperaturze 10ºC :   a) działanie bakteriobójcze:        2,0% roztwór preparatu, czas kontaktu 5 minut,      b) działanie bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym:       3,0% roztwór preparatu, czas kontaktu 15 minut.

2. Stosowanie produktu w temperaturze 20ºC:    a) działanie bakteriobójcze:        1,0% roztwór preparatu, czas kontaktu 5 minut, przed dezynfekcją powierzchnie należy umyć.

    b) działanie przeciw grzybom drożdżopodobnym:              0,1% roztwór preparatu, czas kontaktu 15 minut.

Po dezynfekcji przedmioty i powierzchnie mające kontakt z żywnością należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia produktu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc Przy narażeniu dróg oddechowych zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku nieustępujących dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Odzież zanieczyszczoną preparatem natychmiast zdjąć a skórę zmyć wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia zapewnić pomoc lekarską. Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. W razie połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody, natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Tego 2000, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Instrukcja miareczkowania

Oznaczanie stężenia preparatu dezynfekcyjnego Tego 2000® (preparat na bazie amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych)

Odczynniki: 1. Odczynnik QA1 (0,5% chrom azurol, 30% 2-propanol, 69,5% woda dejonizowana)  2. Odczynnik QA2 (kwas azotowy - 1 m/L w wodzie dejonizowanej)  3. Odczynnik QA3 (4% roztwór dodecylosiarczanu sodowego w wodzie dejonizowanej)

Sprzęt:   kolba stożkowa „Erlenmeyera” 100 ml  pipeta 10 ml  gruszka ssawna

Wykonanie:  Do kolby „Erlenmeyera” przenieść 5 ml badanego roztworu (odmierzyć pipetą), dodać 15 ml wody   destylowanej, wymieszać. Następnie do roztworu dodać 3 krople odczynnika QA1, delikatnie wy  mieszać, roztwór zabarwi się na żółto lub fioletowo (w zależności od ilości QAC).  Następnie dodać 20 kropel odczynnika QA2 i delikatnie wymieszać, roztwór przybiera barwę purpu  rową/ czerwoną. Dodawać po kropli, powoli, delikatnie mieszając odczynnik QA3 aż do momentu   zmiany barwy miareczkowanego roztworu z purpurowej/czerwonej na jasnożółto - pomarańczową.  Zanotować ilość kropel odczynnika QA3 zużytych do zmiany barwy badanego roztworu.

Obliczenia:  współczynnik miareczkowania: 0,033  ilość kropel odczynnika QA3 x 0,033 = stężenie Tego 2000® w % wag.

Mądry wybór, idealne rozwiązania dla każdego hodowcy.