Skontaktuj się
już dziś!

EUROVITO Sp. z o.o.

ul. Pogodna 6
Strzelce Górne
86-022 Dobrcz

tel. 503 010 454
 tel. 503 010 458

tel. 887 070 191

tel./fax. 52 511 51 07

biuro@eurovito.pl

Contact in English:

roman@eurovito.pl

+48 887070204

Divosan Hypochlorite

 

Preparat dezynfekcyjny na bazie aktywnego chloru

Jest  preparatem dezynfekcyjnym, w którym podstawowym składnikiem jest stabilizowany chlor aktywny, stosowanym w przemyśle spożywczym, napojowym, mleczarskim oraz farmaceutyczno - kosmetycznym. Dzięki dużej zawartości aktywnego chloru, o powszechnie znanych, doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych (bakteriobójczych i grzybobójczych), można go z powodzeniem stosować w wielu miejscach o podwyższonym ryzyku zakażenia mikrobiologicznego. Divosan Hypochlorite to preparat przeznaczony do urządzeń i powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością oraz do dezynfekcji wody pitnej i basenowej. W przetwórstwie spożywczym polecany do dezynfekcji w układach CIP, metodą zanurzeniową i natryskową, może być stosowany do dezynfekcji butelek a także jako dodatek do ługu wspomagający mycie (wspomaga usuwanie białek) np. podczas mycia membran w instalacjach ultrafiltracji. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni ze stali nierdzewnej i innych materiałów powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym. Należy unikać kontaktu z powierzchniami wykonanymi z miedzi i metali lekkich jak aluminium. Roztwory preparatu Divosan Hypochlorite nie pienią się.

Cechy :

• skutecznie dezynfekuje;

• usuwa nieprzyjemne zapachy;

• efektywny zarówno w miękkiej jak i twardej wodzie;

 • różnorodne zastosowania;

Właściwości :

 Postać:      żółtawo - zielonkawa ciecz

Gęstość w 20ºC:     ok. 1,18 g/cm³ pH (1% roztwór, 20ºC):     ok. 11,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i moga ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia :

Zastosowanie Stężenie [%] Temperatura Czas kontaktu [min] Dezynfekcja w ukadach CIP (zbiorniki, rury, wymienniki ciepa itd.) 0,1 – 0,2 zimna 10 - 20 Dezynfekcja natryskowa  (zbiorniki, napeniarki, mieszalniki itd.) 0,1 – 0,2 zimna 10 - 20 Dezynfekcja ogólna  (ściany, posadzki itd.) 1,0 – 3,0 zimna 10

Dezynfekcja butelek

3 - 5 ppm chloru aktywnego / m3 przepywajcej wody (strefa puczca myjki butelek); (odpowiada to 20 - 35 ml Divosan Hypochlorite / m3 wody)

Po zabiegu dezynfekcji powierzchnie należy spłukać obficie wodą zdatną do picia.

Dezynfekcja wody pitnej 0,2 – 0,5 ppm w wodzie podanej do sieci; 0,05 ppm i więcej w kocówkach sieci Dezynfekcja wody basenowej nie mniej niż 0,2 ppm na odpywie

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia produktu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie magazynować wspólnie z kwasami.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc Podczas stosowania preparatu unikać wdychania oparów i aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności zapewnić ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczona odzież, skórę zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody, natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Divosan Hypochlorite, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Instrukcja miareczkowania :

Oznakowanie:

a) zawartości aktywnego chloru,      

 b) stężenia preparatu Divosan Hypochlorite.

Odczynniki:  roztwór 0,1N tiosiarczanu sodu Na2S2O3  roztwór 25 % kwasu fosforowego H3PO4  roztwór 10% jodku potasu  roztwór 1% skrobi

Sprzęt:   kolba stożkowa „Erlenmeyera” pojemność 250 ml  pipeta 10 ml  cylinder miarowy 100 ml  gruszka ssawna  biureta

Wykonanie:  Do kolby „Erlenmyera” przenieść 100 ml badanego roztworu (odmierzyć cylindrem), dodać 5 ml   roztworu 10 % jodku potasu, dokładnie wymieszać, roztwór zabarwi się na żółto. Następnie dodać   5 ml 25% roztworu kwasu fosforowego, wymieszać, roztwór przybiera zabarwienie brunatno cze  rwone. Miareczkować roztworem 0,1N tiosiarczanu sodu do momentu uzyskania bezbarwnego   roztworu. Dla lepszego uchwycenia końcowego punktu miareczkowania można po zabarwieniu   roztworu na kolor słomkowy dodać 1 ml (pełny wkraplacz) roztworu 1 % skrobi. Roztwór zabarwia   się na kolor ciemnoniebieski - miareczkujemy do odbarwienia roztworu.  Zanotować ilość mililitrów roztworu 0.1N tiosiarczanu sodu zużytego na zmiareczkowanie analizo  wanego roztworu preparatu.

Obliczenia:  a) stężenie aktywnego chloru w miligramach na kg (ppm) oblicza się mnożąc ilość  mililitrów przez współczynnik     miareczkowania    stężenie aktywnego chloru w mg/kg (ppm) = ilość ml 0,1N Na2S2O3  x  35,5

b) stężenie preparatu Divosan Hypochlorite w procentach oblicza się mnożąc ilość mililitrów przez współczynnik     miareczkowania     stężenie preparatu Divosan Hypochlorite w %wag  = ilość ml 0,1N Na2S2O3  x  0,025

Mądry wybór, idealne rozwiązania dla każdego hodowcy.