Skontaktuj się
już dziś!

EUROVITO Sp. z o.o.

ul. Pogodna 6
Strzelce Górne
86-022 Dobrcz

tel. 503 010 454
 tel. 503 010 458

tel. 887 070 191

tel./fax. 52 511 51 07

biuro@eurovito.pl

Contact in English:

roman@eurovito.pl

+48 887070204

Divosan Activ

 

Preparat dezynfekcyjny na bazie 5%

kwasu nadoctowego

 

To szybkodziałający preparat dezynfekcyjny na bazie stabilizowanego kwasu nadoctowego. Produkt przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji wody procesowej mającej kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym. Przeznaczony jest do powierzchni mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Posiada właściwości bakteriobójcze. Divosan Activ wykazuje bardzo dobre właściwości dezynfekcyjne już w niskich temperaturach i w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu można prowadzić skuteczną dezynfekcję przy znacznych oszczędnościach energii i czasu. Roztwory Divosanu Activ są niegroźne dla środowiska, a resztki kwasu octowego i jego soli nie obciążają ścieków. Roztwory Divosanu Activ nie pienią się. Divosan Activ nadaje się do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń i powierzchni w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym i spożywczym. Roztworami Divosanu Activ można dezynfekować zbiorniki, separatory, podgrzewacze, maszyny do napełniania, systemy przewodów oraz innych urządzeń produkcyjnych zarówno metodą natryskową jak i w systemach mycia obiegowego CIP. Divosan Activ można mieszać z kwaśnymi środkami myjącymi, co pozwala na wykonanie kwasowego mycia i dezynfekcji w jednym etapie. Divosan Activ może być używany do dezynfekcji powierzchni wykonanych ze stali stopowych, aluminium, żelaza, cynku, cyny, teflonu, polistyrenu, polietylenu a także emaliowanych i gumowych. Należy unikać kontaktu z powierzchniami wykonanymi z miedzi i brązów.

Cechy

•  wysoce skuteczny środek dezynfekujący; 

 •  właściwości utleniające produktu pomagają w usuwaniu plam i nieprzyjemnych    zapachów;

•  łatwo wypłukiwalny, nie pieni się;

•  ekologiczny – zminimalizowany wpływ na środowisko naturalne;

•  skuteczny przy stosowaniu wody miękkiej i twardej;

Właściwości :

Postać:      przeźroczysta ciecz

Gęstość w 20°C:     ok. 1,11 g/cm³ pH (koncentrat, w 20°C):    ok. 3,0

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu:   nie zawiera

Zawartość azotu (N):     nie zawiera

Zawartość fosforu (P):     < 0,1 g/kg

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają płukania.

Warunki przecowywania Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od ródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc Objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna jest, co najmniej przez 48 godzin po wypadku. Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności zapewnić ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. W przypadku nieustępujących dolegliwości zasięgnąć porady lekarskiej.

Dodatkowe informacje odnośnie do środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Divosan Activ, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Instrukcja miareczkowania

Odczynniki:  roztwór 0,1N nadmanganianu potasu (KMnO4)  roztwór 0,1N tiosiarczanu sodu (Na2S2O3)  roztwór 25 % kwasu fosforowego (H3PO4)  roztwór 10% jodku potasu 

Sprzęt:  kolba stożkowa „Erlenmeyera” pojemność 250 ml  pipeta 10 ml  cylinder miarowy 100 ml  gruszka ssawna  biureta

Wykonanie: Jeżeli próbka zawierająca kwas nadoctowy jest ciepła to należy ją schłodzić do temperatury   pokojowej (20ºC). W celu otrzymania dokładniejszych i powtarzalnych wyników badaną próbkę   należy schłodzić do 4-8ºC. Wyższa temperatura może spowodować błąd w miareczkowaniu.  Do kolby „Erlenmeyera” przenieść 50 ml badanego roztworu (odmierzyć cylindrem), dodać 5 ml   roztworu 25% kwasu fosforowego, wymieszać. Miareczkować roztworem 0,1N nadmanganianu   potasu, cały czas mieszając zawartością kolby, do zabarwienia jasno różowego (dodać titranta   szybko na początku i powoli pod koniec miereczkowania). Następnie dodać 10 ml roztworu 10%   jodku potasu, a następnie miareczkować roztworem 0,1N tiosiarczanu sodu od zabarwienia   żółto-brązowego do bezbarwnego. Zanotować ilość ml zużytego roztworu 0,1N tiosiarczanu sodu  zużytego na zmiareczkowanie analizowanego roztworu preparatu.                

Obliczenia:  współczynnik miareczkowania: 0,15  ilość zużytego (ml) 0,1N Na2S2O3 x 0,15 = stężenie preparatu Divosan Activ % wag  ilość zużytego (ml) 0,1N Na2S2O3 x 76 = stężenie kwasu nadoctowego (w ppm).

Mądry wybór, idealne rozwiązania dla każdego hodowcy.