Skontaktuj się
już dziś!

EUROVITO Sp. z o.o.

ul. Pogodna 6
Strzelce Górne
86-022 Dobrcz

tel. 503 010 454
 tel. 503 010 458

tel. 887 070 191

tel./fax. 52 511 51 07

biuro@eurovito.pl

Contact in English:

roman@eurovito.pl

+48 887070204

Hypofoam

 

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń

Hypofoam jest preparatem do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń. Posiada właściwości bakteriobójcze. Produkt przeznaczony jest do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, napojowego, browarniczego oraz w zakładach żywienia zbiorowego. Jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Hypofoam jest alkalicznym preparatem do mycia pianowego z aktywnym chlorem, w swoim składzie zawiera również mieszaninę czynników chelatujących i związków powierzchniowo czynnych / środków zwilżających. Dzięki swojej kompozycji doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne takie jak białko, krew oraz tłuszcze zwierzęce i roślinne. Ponadto wysoka zawartość chloru szybko usuwa organiczne zabrudzenia pochodzenia roślinnego i zapobiega gromadzeniu się białka. Hypofoam nadaje się również do stosowania w rzeźniach, przetwórstwie drobiu i w przemyśle rybnym, czyli wszędzie tam, gdzie występują ciężkie zabrudzenia białkowe. Hypofoam może być używany do mycia i dezynfekcji podłóg, ścian, stołów do krojenia, przenośników, urządzeń produkcyjnych. Preparat jest polecany do stosowania w szerokim zakresie poprzez urządzenia pianotwórcze.

Cechy :

• skuteczny na wszystkie rodzaje zabrudzeń;

• doskonale usuwa plamy;

• zapobiega gromadzeniau się białka;

• łatwy do spłukiwania;

Właściwości :

Postać: żółtawa ciecz

Gęstość w 20ºC: ok. 1,17 g/cm³ pH (1% roztwór, 20ºC): 11,5 - 12,7

 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT): 85 gO2/kg

Zawartość azotu (N): 2,0 g/kg

Zawartość fosforu (P): 1,0 g/kg

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu. Hypofoam [% w/w] Przewodnictwo właściwe w 25°C [mS/cm] 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 12,51 18,72 23,69 28,50 Hypofoam

 Sposób użycia : Preparat polecany do stosowania przede wszystkim poprzez urządzenia pianotwórcze, może być też stosowany w aparatach wysokociśnieniowych oraz metodą zanurzeniową. Stosuje się roztwory od 0,2 do 10,0 %, w temperaturach od zimnych do 70ºC przy czasie kontaktu 10 - 60 minut w zależności od metody mycia, stopnia zabrudzenia i rodzaju mytych urządzeń. Po myciu należy dokładnie spłukać przedmioty i powierzchnie mające kontakt z żywnością, wodą zdatną do picia. Uwaga: Hypofoam stosowany zgodnie ze sposobem użycia nadaje się do mycia wszelkich powierzchni wykonanych ze stali chromoniklowej, tworzyw sztucznych itp. z wyjątkiem przedmiotów wykonanych z aluminium, cynku i cyny. Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy. Atesty, pozwolenia, opinie • preparat Hypofoam uzyskał pozwolenie MZ nr 1987/04 na obrót produktem biobójczym; • preparat Hypofoam posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH nr HŻ/02224/01/2008 z dn. 24 czerwca 2008r; Postępowanie z odpadami Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych, nawet w małych ilościach. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Warunki przechowywania Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nr partii/data ważności 6 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu). Środki ostrożności i pierwsza pomoc Podczas stosowania preparatu unikać wdychania oparów i aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności zapewnić ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczona odzież, skórę zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody, natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Hypofoam, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki. 2 Hypofoam Instrukcja miareczkowania Oznaczanie stężenia preparatu HYPOFOAM (zawiera aktywny chlor): Odczynniki: roztwór 0,1N kwasu solnego HCl roztwór 0,1N tiosiarczanu sodu Na2S2O3 roztwór fenoloftaleiny Sprzęt: kolba stożkowa „Erlenmeyera” pojemność 250 ml pipeta 10 ml Wykonanie: Do kolby „Erlenmeyera” przenieść 10 ml badanego roztworu (odmierzyć pipetą), dodać 10 ml roztworu 0,1N tiosiarczanu sodu, dokładnie wymieszać i odstawić na około 30 sekund. Następnie dodać 2-3 krople fenoloftaleiny, wymieszać, roztwór przybiera zabarwienie malinowe. Miareczko- wać roztworem 0,1N kwasu solnego cały czas mieszając zawartością kolby, aż do momentu, gdy roztwór stanie się bezbarwny. Zanotować ilość (ml) zużytego roztworu 0,1N kwasu solnego. Obliczenia: współczynnik miareczkowania: 0,56 ilość zużytego (ml) kwasu solnego x 0,56 = stężenie preparatu Hypofoam w % wag.

Mądry wybór, idealne rozwiązania dla każdego hodowcy.